Davetli Konuşmacılar


Prof. Dr. Robert SCHNEIDER
USA
An Equity Centered Approach to Maximizing Sport Employee Outputs

Prof. Dr. Dana BADAU
Romania
Mentalities and Misconceptions about Active Life Style

Prof. Dr. Jerzy KOSIEWICZ
Poland
The Aestetics of Uglinness in Art and Sport

Prof. Dr. Petronel Cristian MOISESCU
Romania
Fun and Physical Education

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN
TURKEY
Spor Federasyonlarında ne değişti?  "Tarihsel bir perspektif"


Prof. Dr. Bilal-i Habeş GÜMÜŞ
TURKEY
Spor ve Cinsellik

Birsen BAŞAR
Netherlands
Otizmle Yaşamak

Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
TURKEY
Kadın Sporcu Üçlemesi


Prof. Dr. Gazanfer DOĞU
TURKEY
Trends and Issues in Turkish Sport Administration

Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK
TURKEY
Rekreasyonel Kaynaklar ve Çevre Etiği

Prof. Dr. Hülya AŞÇI
TURKEY
Egzersiz ve Spor Psikolojisi Araştırmalarında Paradigma Döngüsü

Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN
TURKEY
Spor Akademisinden Spor Bilimleri Fakültesine

Prof. Dr. Füsun ÖZTÜRK KUTER
TURKEY
Spor Akademisinden Spor Bilimleri Fakültesine

Prof. Dr. Hayri ERTAN
TURKEY
Spor Bilimleri Alanında Multidisipliner, Interdisipliner ve Transdisipliner Yaklaşımlar

Prof. Dr. Nevin ATALAY GÜZEL
TURKEY
Engellilerin Sınıflandırılması

Prof. Dr. Uğur Kemal TEZCAN
TURKEY
Spor ve Kalp

Prof. Dr. Feza KORKUSUZ
TURKEY
Sporda İskelet Kası ve Tendon Sertliği Ölçümleri

Prof. Dr. Salih PINAR
TURKEY
ÇOCUKLARDA HAREKETSİZLİK:
Sorunlar, çözümler ve öneriler

Doç. Dr. Bülent GÜRBÜZ
TURKEY
Geçmişten Günümüze Rekreasyon Çalışmaları