Önemli Tarihler

Kongre tarihleri

23-26 Kasım 2017

Bildiri son gönderim tarihi

8 Ekim 2017

Bildiri değerlendirme sonuçları bildirim tarihi

16 Ekim 2017

İndirimli ücretler için son başvuru tarihi

16 Ekim 2017

Bilimsel programın web sayfasından ilanı

23 Ekim 2017