Ana Konular

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
 • Spor Yönetimi
 • Rekreasyon
 • Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
 • Hareket ve Antrenman Bilimleri
 • Spor Sağlık Bilimleri
 • Spor Tarihi ve Felsefesi
 • Olimpizm ve Olimpik Hareket
 • Toplumsal Cinsiyet ve Spor
 • Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor
 • Bilişim Teknolojileri ve Spor
 • Din ve Spor

2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi | 21 - 24 Mart - WCCSR © 2019 | Burkon Turizm & Kongre