Bildiri Gönderimi


"Kongremiz, yeni akademik teşvik yönetmeliğine uygundur.
"

Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 28 Şubat 2019 tarihine kadar web sitesinde yeralan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

 • Kongre için Sözel ve Poster bildiri özetleri toplanacaktır.
 • Özetlerin dijital kitapta yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Bir katılımcı en fazla 2 sözlü bildiri sunabilir, poster bildirileri ile ilgili bir sınırlama yoktur.
 • Özetler Giriş, Amaç, Metod, Bulgular, Sonuç ve Tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır ve özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Posterler "Dijital Poster" olarak sunulacaktır.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
 • Ödül başvuru yapmak isteyen bildiri sahipleri bildirilerini yükledikleri sırada Ödül Başvuru seçeneğini işaretlemelidirler.
 • Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
 • Bildiri sunum dili Türkçe'dir. Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilecektir.


 • Dijital Poster Teknik Özellikleri:

 • PowerPoint (ppt, pptx) veya Word (doc, docx)  olarak 4:3 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital Kısa Sözel Bildiride yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 12 - 22 punto arasında Arial'dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir çalışma sayfasına sığdırılmalı ve gerekirse metinler buna göre kısa tutulmalıdır, kullanılan resim ve tabloların kalitesi de yüksek olmalıdır.
 • Çalışma dosyaları operasyon2@burkon.com adresine 01 Mart 2019 tarihine kadar gönderilmelidir.


  Sunum Süreleri

 • Sözel sunumlar için 10 dakika sunum + 5 dakika soru-cevap, Poster bildiriler için 5 dakika sunum + 2 dakida soru-cevap süresi verilecektir.


Not:
Ödül başvurusunda bulunan yazarlarımız, menüdeki Tam Metin Gönder butonunu kullanarak en az 6, en fazla 15 sayfa tam metinlerini de göndermeleri gerekmektedir.
Tam Metin gönderimi bildiriniz kabul edildikten sonra yapılmalıdır.2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi | 21 - 24 Mart - WCCSR © 2019 | Burkon Turizm & Kongre