Tam Metin Gönderimi


"Kongremiz, yeni akademik teşvik yönetmeliğine uygundur.
"

Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 28 Şubat 2019 tarihine kadar web sitesinde yeralan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

 • Kongre için Sözel ve Poster bildiri özetleri toplanacaktır.
 • Özetlerin dijital kitapta yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Bir katılımcı en fazla 2 sözlü bildiri sunabilir, poster bildirileri ile ilgili bir sınırlama yoktur.
 • Özetler Giriş, Amaç, Metod, Bulgular, Sonuç ve Tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır ve özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Posterler "Dijital Poster" olarak sunulacaktır.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
 • Ödül başvuru yapmak isteyen bildiri sahipleri bildirilerini yükledikleri sırada Ödül Başvuru seçeneğini işaretlemelidirler.
 • Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
 • Bildiri sunum dili Türkçe'dir. Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilecektir.


 • Dijital Poster Teknik Özellikleri:

 • PowerPoint (ppt, pptx) veya Word (doc, docx)  olarak 4:3 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital Kısa Sözel Bildiride yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 12 - 22 punto arasında Arial'dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir çalışma sayfasına sığdırılmalı ve gerekirse metinler buna göre kısa tutulmalıdır, kullanılan resim ve tabloların kalitesi de yüksek olmalıdır.
 • Çalışma dosyaları operasyon2@burkon.com adresine 01 Mart 2019 tarihine kadar gönderilmelidir.


  Sunum Süreleri

 • Sözel sunumlar için 10 dakika sunum + 5 dakika soru-cevap, Poster bildiriler için 5 dakika sunum + 2 dakida soru-cevap süresi verilecektir.


Not:
Ödül başvurusunda bulunan yazarlarımız, menüdeki Tam Metin Gönder butonunu kullanarak en az 6, en fazla 15 sayfa tam metinlerini de göndermeleri gerekmektedir.
Tam Metin gönderimi bildiriniz kabul edildikten sonra yapılmalıdır.
******Tam Metin son gönderim tarihi 26 Nisan 2019. ******2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi | 21 - 24 Mart - WCCSR © 2019 | Burkon Turizm & Kongre